Lindebakken Barnehage :-)

Lindebakken Barnehage er en 2 avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år. Vi er en ideell stiftelse som er drevet av foreldrene. Vi ligger på Skorkeberg i lokaler eid av Frogn kommune.

Barnehagens visjon er "Et godt sted å være". Det vil si at Lindebakken Barnehage skal være et trygt, varmt, nært men også et utfordrende og utviklende sted for barn og voksne å være!

Satsningsområdene dette barnehageåret er:

-Sosial kompetanse; personalet kurses i ICDP 

-Antall, form og rom

-Natur, miljø og teknologi; Trivselspatruljen

I Lindebakken Barnehage har vi fokus på positive og gode relasjoner, alle skal føle seg velkommen og verdifull hos oss. Hver dag skal være fylt med lek, humor, omsorg og glede. Vi legger stor vekt på at alle barn skal være trygge og føle et fellesskap; for å få til dette har vi organisert hverdagen slik at vi er sammen på begynnelsen av hver dag og at vi deler oss i grupper i kjernetiden. Vi er opptatt av barns rett til medvirkning og tar ofte med barna på råd i forhold til egen hverdag!